دفتر نمایندگی اروپا:

Rote-Kreuz-strasse 18

50127 Bergheim,

Germany 

آقای هوشنگ بهادری

تلفن: 17621666516 0049

 

دفتر فروش و خدمات پس از فروش استان کرمانشاه:

خیابان مدرس، کوچه شهید کنجوری، مجتمع تجاری اداری البرز،طبقه دوم، واحد 7

تلفن: ۲۸۴۲۴۹۱۴-۰۲۱