در بخش ارائه خدمات فنی کادر تخصصی، مجهز و با تجربه ی این شرکت کلیه مراحل نصب و راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش را به عهده داشته و با بهره گیری از دانش و تجربه در زمینه سیستم های تصویرگر پزشکی و همچنین ذخیره سازی اطلاعات قادرند با ایجاد اعتماد متقابل و پاسخگویی تمام وقت کاملترین خدمات را در طول مدت قرارداد و حتی پس از آن به خریداران محترم ارائه نمایند.